... Audyty Bezpieczeństwa CBR

Przeprowadzenie kompleksowego audytu bezpieczeństwa informatycznego firmy wraz z opracowaniem raportu oraz przygotowaniem kompleksowego planu działań naprawczych.

Dbaj o bezpieczeństwo swojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś!

Telefon +48 792002786

Usługi


IT System Audyt

Przegląd polityk i standardów bezpieczeństwa / Organizacja bezpieczeństwa informacji (wewnętrzna, z kontrahentami, z klientami i dostawcami) / Fizyczne i wirtualne nośniki danych jawnych, poufnych, tajnych i tajnych o znaczeniu strategicznym / Klasyfikacje poufności danych

Testy penetracyjne infrastruktury informatycznej

strony WWW / sieci komputerowa w siedzibach / serwery i usługi IT / systemy wewnętrzne / sieci bezprzewodowe

Post Hacking - kontrola po włamaniowa
(PHA)

Zabezpieczenia antywłamaniowe, antyhakerskie, antypisahingowe... etc / Procedury tworzenia, przechowywania i weryfikacji kopii bezpieczeństwa (backup) / Bezpieczeństwo infrastruktury IT (sieć, telefonia, etc.) / Zarządzanie i ochrona nośnikami danych

Testy socjotechniczne
non cyber hacking

Bezpośrednie / Zdalne / Testy penetracyjne fizycznych lokalizacji

Bezpieczeństwo informatyczne
(computer forensics)

Dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć, a także odtworzenie stanu poprzedniego w celu ustalenia motywów działania sprawcy lub ofiary..

SWOT bezpieczeństwa

Rekomendowane kroki / Raport podsumowujący / Propozycja harmonogramu wdrażania zmian / Końcowy audyt weryfikacyjny

Hardening sprzętu

Zabezpieczenia telefonów i laptopów. Zarządzanie bezpieczeństwem kanałów komunikacji oraz działań operacyjnych /Procedury operacyjn / Punkty kontrolne

CPS - Company Security Plan

Indywidualne plany bezpiczeństwa firm z wdrożeniem i szkoleniami włącznie.

Clients & Recos


Z racji na charakterystykę działania referencje i opis projektów dostarczany jest na żądanie.

Bonnier Business Polska (Puls Biznesu), DTP S.A., IBM, University College London, PAGED, Patron FX i inni.

CONTACT US!